Monday, July 16, 2012

RPH MINGGU 26 - 28

Hari/Tarikh/Minggu

Isnin/25 June 2012/26

Masa

7.05 – 8.15 am

Kelas

4K3

Subjek

Matematik

Tajuk

6.2 Mod dan Min Data Terkumpul

Objektif Pembelajaran

Memahami mod dan min bagi data terkumpul

Hasil Pembelajaran

 1. Pelajar2 akan dapat menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan data terkumpul
 2. Pelajar2 akan dapat mengira titik tengah sesuatu kelas
 3. Pelajar2 akan dapat mengira min daripada jadual kekerapan data terkumpul

Aktiviti

Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan dan soal jawab

Kemahiran Berfikir

Membuat keputusan

Nilai Murni

Teliti, bekerjasama, tepat

Refleksi

Melalui pemerhatian dan lembaran kerja, 80% daripada pelajar2 dapat mengira min dari jadual kekerapan data terkumpul


 

Day/Date/Week

Monday/25 June 2012/26

Time

10.55 am – 12.05 pm

Class

4S3

Subject

ICT

Topic

3.2 Software requirements

Learning Objectives

Understand the software requirement for network communication

Learning Outcomes

Learners will be able to state various client software such as web browser, e-mail client, network utilities and network file manager

Activities

Concept discussion, students access the internet to search for various client softwares for network computing

CCTS

Compare and contrast, classifying information

Noble values

Keen, diligent, cooperation

Reflection

Through observation and questioning, 60 % of the learners were able to state various client softwares but constant monitoring has to be taken so that learners will not take advantage on the internet for doing something not relevant to their lesson or learning outcome.


 

Hari/Tarikh/Minggu

Rabu/27 Jun 2012/26

Masa

10.10 – 10.40 am

Kelas

4K3

Subjek

Matematik

Tajuk

6.2 Mod dan Min Data Terkumpul

Objektif Pembelajaran

Memahami mod dan min bagi data terkumpul

Hasil Pembelajaran

Pelajar2 akan dapat membincangkan kesan saiz selang kelas terhadap ketepatan min bagi set data terkumpul yang tertentu

Aktiviti

Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan dan soal jawab

Kemahiran Berfikir

Membuat keputusan

Nilai Murni

Teliti, bekerjasama, tepat

Refleksi

Melalui pemerhatian dari aktviti berkumpulan, 60% daripada pelajar2 dapat mengira nilai min bagi set data terkumpul dengan saiz selang kelas yang berbeza tetapi ramai tidak membuat kesimpulan yang betul tanpa bantuan daripada guru.


 

Day/Date/Week

Wednesday/27 June 2012/26

Time

11.40 am – 12.40 pm

Class

4S3

Subject

ICT

Topic

Computer system

Learning Objectives

Understanding concepts of computer system

Learning Outcomes

Targeted learners will be able to fulfill elements of constructs in Assessment Checklist Form

Activities

Assessment of constructs, demonstration of PC assembling by teacher

CCTS

Problem solving

Noble values

Honest, cooperation

Reflection

Assessment of constructs for the targeted learners done, demonstration of PC assembling done.


 

Hari/Tarikh/Minggu

Jumaat/29 Jun 2012/26

Masa

10.40 – 11.40 am

Kelas

4K3

Subjek

Matematik

Tajuk

6.3 Histogram bagi selang kelas sama saiz

Objektif Pembelajaran

Memahami konsep histogram

Hasil Pembelajaran

Pelajar2 akan dapat melukis histogram berdasarkan jadual kekerapan data terkumpul

Aktiviti

Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan dan soal jawab, melukis histogram

Kemahiran Berfikir

Membuat keputusan

Nilai Murni

Teliti, bekerjasama, tepat

Refleksi

Melalui pemerhatian dan lembaran kerja, ada pelajar2 yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat kerana tidak mempunyai kertas graf. Pelajar2 telah diingatkan supaya membawa bersama kertas graf, tetapi ada yang member alasan terlupa.


 

Hari/Tarikh/Minggu

Isnin/2 Julai 2012/27

Masa

7.05 – 8.15 am

Kelas

4K3

Subjek

Matematik

Tajuk

6.3 Histogram bagi selang kelas sama saiz

Objektif Pembelajaran

Memahami konsep histogram

Hasil Pembelajaran

 1. Pelajar2 akan dapat mentafsir maklumat daripada histogram yang diberi
 2. Pelajar2 akan dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan histogram

Aktiviti

Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan dan soal jawab, melukis histogram

Kemahiran Berfikir

Membuat keputusan

Nilai Murni

Teliti, bekerjasama, tepat

Refleksi

Melalui pemantauan dan latihan dalam kelas, hanya 40 % daripada pelajar2 dapat menyelessaikan masalah yang melibatkan histogram. Masalah yang dihadapi pelajar2 adalah tidak mengingati maksud saiz selang kelas, kelas mod dan mentafsir maklumat dengan betul daripada histogram.


 

Day/Date/Week

Monday/2 July 2012/27

Time

10.55 am – 12.05 pm

Class

4S3

Subject

ICT

Topic

Computer system

Learning Objectives

Understanding concepts of computer system

Learning Outcomes

Targeted learners will be able to fulfill elements of constructs in Assessment Checklist Form

Activities

Assessment of constructs (LA3.S07.1)

CCTS

Problem solving

Noble values

Honest, cooperation

Reflection

Assessment of constructs for the targeted learners done, to be continued.


 

Hari/Tarikh/Minggu

Selasa, Rabu, Khamis/3/4/5 Julai 2012/27

Masa

Tidak Berkenaan (TB)

Kelas

4K3

Subjek

Matematik

Tajuk

TB

Objektif Pembelajaran

TB

Hasil Pembelajaran

TB

Aktiviti

Tiada P & P, Kejohanan Olahraga Tahunan Ke 47 SMK Serian di Stadium Mini, Serian

Kemahiran Berfikir

TB

Nilai Murni

TB

Refleksi

TB


 

Hari/Tarikh/Minggu

Isnin/9 Julai 2012/28

Masa

7.05 – 8.15 am

Kelas

4K3

Subjek

Matematik

Tajuk

Poligon kekerapan

Objektif Pembelajaran

Memahami konsep dan kegunaan poligon kekerapan

Hasil Pembelajaran

 1. Pelajar2 akan dapat melukis poligon kekerapan berdasarkan histogram dan jadual kekerapan
 2. Pelajar2 akan dapat mentafsir maklumat daripada poligon kekerapan

Aktiviti

Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan dan soal jawab, melukis poligon kekerapan

Kemahiran Berfikir

Membuat keputusan

Nilai Murni

Teliti, bekerjasama, tepat

Refleksi

Melalui pemerhatian dan lembaran kerja, 70% daripada pelajar2 dapat melukis poligon kekerapan. Selebihnya tidak melukis kerana tidak membawa kertas graf. Walaupun sudah dipesan, masih ada pelajar yang terlupa membawa kertas graf.


 

Day/Date/Week

Monday/9 July 2012/28

Time

10.55 am – 12.05 pm

Class

4S3

Subject

ICT

Topic

Computer system

Learning Objectives

Understanding concepts of computer system

Learning Outcomes

Targeted learners will be able to fulfill elements of constructs in Assessment Checklist Form

Activities

Assessment of constructs (LA3.S07.1 : Latest development in Networks and Communications)

CCTS

Problem solving

Noble values

Honest, cooperation

Reflection

Assessment of constructs for the targeted learners done, to be continued.


 

Hari/Tarikh/Minggu

Rabu/11 Julai 2012/28

Masa

9.45 – 10.20 am

Kelas

4K3

Subjek

Matematik

Tajuk

6.5 Kekerapan Longgokan

Objektif Pembelajaran

Memahami konsep dan kegunaan kekerapan longgokan

Hasil Pembelajaran

 1. Pelajar2 akan dapat membina jadual kekerapan longgokan data tak terkumpul dan data terkumpul
 2. Pelajar2 akan dapat melukis garf ogif bagi data tak terkumpul dan data terkumpul

Aktiviti

Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan dan soal jawab, melukis ogif

Kemahiran Berfikir

Membuat keputusan

Nilai Murni

Teliti, bekerjasama, tepat

Refleksi

Melalui pemerhatian dan lembaran kerja, 70% daripada pelajar2 dapat melukis graf ogif. Selebihnya tidak melukis kerana masih tidak membawa kertas graf. Walaupun sudah dipesan, masih ada pelajar yang terlupa membawa kertas graf.


 

Hari/Tarikh/Minggu

Wednesday/11 July 2012/28

Masa

11.30 am – 12.40 pm

Kelas

4S3

Subjek

ICT

Tajuk

Computer system

Objektif Pembelajaran

Understanding concepts of computer system

Hasil Pembelajaran

Targeted learners will be able to fulfill elements of constructs in Assessment Checklist Form

Aktiviti

Assessment of constructs (LA3.S07.1 : Latest development in Networks and Communications)

Kemahiran Berfikir

Problem solving

Nilai Murni

Honest, cooperation

Refleksi

Assessment of constructs for the targeted learners done, to be continued.


 

Hari/Tarikh/Minggu

Jumaat/13 Julai 2012/28

Masa

10.40 – 11.40 am

Kelas

4K3

Subjek

Matematik

Tajuk

6.6 Sukatan Serakan

Objektif Pembelajaran

Memahami konsep dan kegunaan sukatan serakan

Hasil Pembelajaran

 1. Pelajar2 akan dapat menentukan julat bagi suatu set data
 2. Pelajar2 akan dapat menentukan median, kuartil pertama, kuartil ketiga dan julat antara kuartil daripada ogif

Aktiviti

Penerangan konsep dan contoh-contoh yang berkaitan, perbincangan dan soal jawab, melukis ogif dan mencari nilai sukatan serakan daripada ogif

Kemahiran Berfikir

Membuat keputusan

Nilai Murni

Teliti, bekerjasama, tepat

Refleksi

Melalui pemerhatian dan lembaran kerja, 50 % daripada pelajar2 dapat menentukan median dan julat antara kuartil dari ogif. Selebihnya tidak berbuat demikian kerana tiada atau tidak membawa kertas graf.


 

Day/Date/Week

Tuesday/26 June 2012/26

Time

7.05 – 8.15 am

Class

5S2

Subject

Additional Mathematics

Chapter

5.5 Addition formulae & double-angle formulae

Learning objectives

Understand & use addition & double-angle formulae

Learning outcomes

Students will be able to solve trigonometric equations involving addition formulae

Activities

Concepts & examples discussion, exercise discussion, Q & A.

CCTS

Mental process, problem solving.

Noble values

Determination, careful, systematic

Reflection

Through observation and worksheet, 60% of the students were able to solve trigonometric equations using double angle formula. it is no surprise that many students admitted that this topic is quite difficult.


 

Day/Date/Week

Tuesday/26 June 2012/26

Time

10.55 am – 12.05 pm

Class

5S3

Subject

ICT

Chapter

N/A

Learning objectives

N/A

Learning outcomes

Learners will be able to complete the constructs in the given assessment

Activities

Assessment of constructs (LA4.S07.1)

CCTS

Problem solving

Noble values

Hardworking, cooperation

Reflection

Assessment for the targeted students done.


 

Day/Date/Week

Wednesday/27 June 2012/26

Time

8.15 – 9.25 am

Class

5S1

Subject

Additional Mathematics

Chapter

5.5 Addition formulae & double-angle formulae

Learning objectives

Understand & use addition & double-angle formulae

Learning outcomes

Students will be able to solve trigonometric equations involving addition formulae

Activities

Concepts & examples discussion, exercise discussion, Q & A.

CCTS

Mental process, problem solving.

Noble values

Determination, careful, systematic

Reflection

Through observation and worksheet, 60% of the students were able to solve trigonometric equations. The remainder require assistant from the teacher in doing so.


 

Day/Date/Week

Thursday/28 June 2012/26

Time

7.05 – 8.15 am

Class

5S2

Subject

Additional Mathematics

Chapter

6.1 Permutations

Learning objectives

Understand & use the concept of permutations

Learning outcomes

 1. Students will be to able to determine the total number of ways to perform successive events using multiplication rule
 2. Students will be able to determine the number of permutations of n different objects and n different objects taken r at a time

Activities

Concepts & examples discussion, permutations experiment

CCTS

Logical thinking, mental process

Noble values

Systematic, tolerance

Reflection

Through worksheet activity, 70% of the students were able to answer the question in the worksheet.


 

Day/Date/Week

Thursday/28 June 2012/26

Time

8.15 – 9.25 am

Class

5S3

Subject

ICT

Chapter

N/A

Learning objectives

N/A

Learning outcomes

Learners will be able to complete the constructs in the given assessment

Activities

Assessment of constructs (LA4.S07.1)

CCTS

Problem solving

Noble values

Hardworking, cooperation

Reflection

Assessment of constructs of the targeted learners done.


 

Day/Date/Week

Friday/29 June 2012/26

Time

9.40 – 10.40 am

Class

5S1

Subject

Additional Mathematics

Chapter

6.1 Permutations

Learning objectives

Understand & use the concept of permutations

Learning outcomes

 1. Students will be to able to determine the total number of ways to perform successive events using multiplication rule
 2. Students will be able to determine the number of permutations of n different objects and n different objects taken r at a time

Activities

Concepts & examples discussion, permutations experiment

CCTS

Logical thinking, mental process

Noble values

Systematic, tolerance

Reflection

Through observation and worksheet, about 70 % of the students were able to fulfill the learning outcomes.


 

Day/Date/Week

Tuesday/10 July 2012/28

Time

10.55 am – 12.05 pm

Class

5S3

Subject

ICT

Chapter

Database development

Learning objectives

Understand the concept of database development

Learning outcomes

Learners will be able to complete the Report Form (RF.CW.LA6.S12.1)

Activities

Discussion of constructs (RF.CW.LA6.S12.1)

CCTS

Problem solving

Noble values

Hardworking, cooperation

Reflection

Discussion of constructs, Report Form (RF.CW.LA6.S12.1) done.


 

Day/Date/Week

Wednesday/11 July 2012/28

Time

8.15 – 9.25 am

Class

5S1

Subject

Additional Mathematics

Chapter

6.1 Permutations

6.2 Combinations

Learning objectives

 1. Understand & use the concept of permutations
 2. Understand & use the concept of combinations

Learning outcomes

 1. Students will be able to determine the number of permutations of n different objects for given conditions
 2. Students will be able to determine the number of combinations of r objects chosen from n different objects

Activities

Concepts & examples discussion, exercise discussion

CCTS

Logical thinking

Noble values

Systematic, tolerance

Reflection

Through observation and worksheet, 60 % of the students were able to complete the tasks without my intervention. 40% admitted that the given questions require a lot of logical thinking.


 

Day/Date/Week

Thursday/12 July 2012/28

Time

7.05 – 8.15 am

Class

5S2

Subject

Additional Mathematics

Chapter

6.1 Permutations

6.2 Combinations

Learning objectives

 1. Understand & use the concept of permutations
 2. Understand & use the concept of combinations

Learning outcomes

 1. Students will be able to determine the number of permutations of n different objects for given conditions
 2. Students will be able to determine the number of combinations of r objects chosen from n different objects

Activities

Concepts & examples discussion, exercise discussion

CCTS

Logical thinking

Noble values

Systematic, tolerance

Reflection

Through observation and worksheet, 60 % of the students were able to fulfill the learning outcomes without my intervention. The otherwise for the other 40 % of the students. Common problem encounter is poor logical thinking possessed by the students.


 

Day/Date/Week

Thursday/12 July 2012/28

Time

8.15 – 9.25 am

Class

5S3

Subject

ICT

Chapter

Database development

Learning objectives

Understand the concept of database development

Learning outcomes

Learners will be able to complete the Report Form (RF.CW.LA6.S12.1)

Activities

Learners do their assessment of constructs based on the given Project Works. Project works consist of two (2) questions. Learners are split into 2 groups and assigned one question each.

CCTS

Problem solving

Noble values

Hardworking, cooperation

Reflection

Completion of report form still pending, to be continued as learners claim they need more time to study and complete it.


 

Day/Date/Week

Friday/13 July 2012/28

Time

9.40 – 10.40 am

Class

5S1

Subject

Additional Mathematics

Chapter

6.2 Combinations

Learning objectives

Understand & use the concept of combinations

Learning outcomes

Students will be able to determine the number of combinations of r objects chosen from n different objects for given conditions

Activities

Concepts & examples discussion, exercise discussion, Q & A

CCTS

Logical thinking

Noble values

Systematic, tolerance

Reflection

Through observation and worksheet, 80 % of the students were able to compute the number of combination of r objects chosen from n different objects for given conditions. Lack of logical thinking still persist among the 20% of the students.

No comments: